Bedrijfsoefentherapie WerkBewust

Naast de reguliere oefentherapie in de praktijk, bieden wij onze diensten ook aan op de werkplek onder de naam Bedrijfsoefentherapie WerkBewust. Bedrijfsoefentherapie richt zich op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit doen we door medewerkers bewust te maken van de risicofactoren van hun werkhouding, werkgedrag en bewegingsgewoonten en hen te leren hoe ze deze positief kunnen beïnvloeden.

Onze deskundigheid op dit gebied kan ingezet worden voor onder andere:

Werkplekonderzoek / knelpuntenanalyse

We onderzoeken de werkplek op eventuele risicofactoren en maken op basis hiervan een analyse van aanwezige knelpunten in gedrag, houding en beweging.

Werkplekadvies

We geven advies over een optimale inrichting van de werkplek.

Training

We geven een training aan de werknemer (individueel of groepsgewijs), waarin hij zich bewust wordt van zijn houding en beweging op de werkvloer. Hij leert hoe hij zelf zijn werkhouding kan verbeteren en dit in zijn dagelijkse werkzaamheden kan toepassen.

Belangrijke uitgangspunten van de trainingen zijn:

  • Het verbeteren van de houding en bewegingen van de werknemer die al arbeidsgerelateerde klachten heeft of ter preventie van klachten
  • Het verminderen van stressgerelateerde klachten die werknemers belemmeren bij het uitvoeren van hun werk

Ondersteuning bij reïntegratie

We kunnen in overleg met uw Arbodienst of reïntegratiebureau bijdragen aan een optimale reïntegratie.

Wat is het resultaat?

  • de werknemer is zich bewust van zijn bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten
  • de werknemer heeft inzicht in zijn persoonlijke risicofactoren en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden
  • er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair
  • vermindering van ziekteverzuim, vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid van de werknemer

Projecten

  • Diverse kapsalons in Twente (2010/2011)
  • Grote bereidingsapotheek in Twente(2011/2012)
  • Woon-Zorgcentrum de Blenke in Hellendoorn(2013/2014)
  • Verpleeghuis Krönnenzomer – Zorgaccent  in Hellendoorn(2014)

Tarief

Over de vergoeding van bedrijfsoefentherapie WerkBewust worden onderling afspraken gemaakt. De opdrachtgever zal na een oriënterend gesprek van ons een offerte ontvangen.

Voor vrijblijvende informatie kunt u altijd contact opnemen met ons.

Contact

Oefentherapie Nijverdal
Jacob van Houtestraat 14
7442 NC Nijverdal

Tel.nr.: 0548 – 620 345
info@oefentherapienijverdal.nl