Verwijzing en vergoeding

Behandeling kan plaats vinden na verwijzing door de huisarts, specialist, bedrijfsarts of schoolarts, op advies van bijvoorbeeld een verloskundige of psycholoog of op eigen initiatief zonder verwijzing.

Verwijzing

Wanneer u door huisarts, specialist, bedrijfsarts of schoolarts wordt verwezen, dient u altijd de verwijsbrief aan ons te overhandigen.
Verwijzing is noodzakelijk in de volgende situaties:

  • U komt in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering (uw aandoening/ziekte staat op de zogenaamde “chronische lijst”)
  • U bent niet in staat om naar de praktijk te komen, waardoor behandeling aan huis noodzakelijk is.

In overige gevallen kunt u zich ook op eigen initiatief, dus zonder verwijsbrief, aanmelden voor oefentherapie, dit wordt ook wel directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) genoemd.

Directe toegankelijkheid oefentherapie

Wanneer u zich op eigen initiatief aanmeld, zullen wij een kort vraaggesprek (screening) houden om te beoordelen of de klacht(en) of de vraag waarmee u komt geschikt is voor behandeling door middel van oefentherapie. Indien noodzakelijk volgt een kort aanvullend onderzoek.
Van ieder onderzoek wordt in principe verslag gedaan naar de huisarts en/of specialist.
Als er geen belemmeringen zijn voor therapie kan de behandeling in overleg met u daarna direct starten. Als wij denken dat aanvullende informatie of onderzoek gewenst is, of overleg met een arts of specialist van belang is, dan wordt de behandeling pas gestart nadat dit heeft plaatsgevonden.

Vergoeding

Oefentherapie Cesar-Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Kijk voor u de behandeling start in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen u vergoed krijgt!
Bij vrijwel alle zorgverzekeraars declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekering. Behandelingen die niet door de zorgverzekering vergoed worden, worden bij uzelf in rekening gebracht.

Zorgverzekeraars stellen vaak als voorwaarde voor vergoeding dat de therapeut bij de zorgverzekeraar een contract heeft. Er zijn door ons met alle grote zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat u altijd bij ons terecht kunt.
Een aantal aandoeningen/ziekten krijgen een vergoeding uit de basisverzekering, ook wel “de chronische lijst” genoemd. Of uw klacht op deze lijst voorkomt, kunt u eventueel met ons overleggen.

Tarieven behandeling zelf betalen voor 2016 en 2017

Een behandeling in de praktijk (30 min.): 33,00 euro
Een behandeling aan huis (30 min.): 47,00 euro
Een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (30 min.): 49,00 euro

Contact

Oefentherapie Nijverdal
Jacob van Houtestraat 14
7442 NC Nijverdal

Tel.nr.: 0548 – 620 345
info@oefentherapienijverdal.nl