Kwaliteit

In onze praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Om deze kwaliteit te behouden en te blijven verbeteren richten wij ons op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM

Wij zijn lid van onze beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. De vereniging geeft het vakblad Beweegreden uit. Dit blad vindt u in de wachtkamer. Op de website van de vereniging vindt u meer informatie: www.vvocm.nl

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het kwaliteitsregister.

Intercollegiaal overleg

Wij nemen deel aan een intercollegiale overleggroep(IOC) in de regio Twente.

Bij- en nascholing

Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing. We hebben o.a. nascholing gevolgd op de volgende gebieden:

  • Bedrijfsoefentherapie
  • Cyriax (orthopedische geneeskunde)
  • Onderzoeken en behandelen van SI-klachten
  • Ademtherapie
  • Stress, spanning en burn-out
  • Oefentherapie bij kinderen
  • wetenschappelijke cursus: “Brein en Stemming”
  • 4 wetenschappelijke lezingen: Chronische pijn bij kinderen, Chronische pijn en multidisiplinaire samenwerking, Chronische pijn vanuit neurowetenschappelijk perspectief, Chronische pijn en het dagelijks leven.
  • Ergonomische cursus: “Zitproblematiek en werkgerelateerde oplossingen”

 

Contact

Oefentherapie Nijverdal
Jacob van Houtestraat 14
7442 NC Nijverdal

Tel.nr.: 0548 – 620 345
info@oefentherapienijverdal.nl